Mahcine loại bỏ hình xăm bằng tia laze q chuyển đổi mới được bán cho Canada

Lượt xem : 4457
Cập nhật thời gian : 2022-03-21 16:05:29

Đó là một tin tốt, thiết kế mới của mahcine xóa hình xăm bằng tia laser q chuyển nd yag được bán cho Canada.

Máy của chúng tôi như sau:

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về máy này, bạn có thể gửi cho tôi email: [email protected].