Thiết kế mới của Máy triệt lông Diode Laser 808nm được bán cho Hoa Kỳ

Lượt xem : 4813
Cập nhật thời gian : 2022-03-21 15:52:28

Đó là một tin vui, thiết kế mới của Máy triệt lông Diode Laser 808nm được bán cho Hoa Kỳ.

Máy của chúng tôi như sau:

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về máy này, bạn có thể gửi cho tôi email: [email protected].