Phản hồi của máy triệt lông diode laser 1200W 808nm dọc